Verkenner adviseert coalitie T@B-SGP-CU

Op dinsdag 10 april 2018 kwam verkenner Werner ten Kate met zijn advies over een nieuw te vormen coalitie in Hardinxveld-Giessendam. Na alle vijf partijen te hebben gesproken adviseert hij om een coalitie te vormen tussen de T@B, SGP en ChristenUnie.

Aan de slag
T@B-fractievoorzitter Kor Nederveen verteld; “Het aanstellen van een verkenner had niet de voorkeur van de T@B, maar was wel het meest haalbare. We voelen ons verantwoordelijk om volop te werken aan een goede coalitie voor ons dorp. We willen serieus aan de slag met zijn advies om een coalitie te gaan vormen met SGP en ChristenUnie. Over andere punten in zijn advies willen we eerst met die partijen in gesprek. We zijn blij dat we nu de volgende stap kunnen nemen”.

Hoofdlijnen
De verkenner adviseert ook om een onafhankelijke procesbegeleider aan te stellen om de formatie te begeleiden. Daarnaast adviseert hij om binnen de coalitie afspraken op hoofdlijnen vast te leggen en ook een raadsprogramma op te stellen dat als basis kan dienen voor de agenda van de raad in de komende periode. “We gaan eerst met SGP en ChristenUnie in gesprek om over het advies en het vervolg te praten. De wens van een meerderheid is een procesbegeleider bij het vervolg. Die zal er gaan komen, maar moet nog worden aangesteld”, aldus Nederveen.

Op de hoogte
Tijdens de coalitie-onderhandelingen proberen we u op de juiste momenten op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Zodra er meer nieuws is te melden over de formatie, dan kunt u dat lezen op de website van de gemeente en op de T@B-site.

Het advies van verkenner Werner ten Kate leest u hier.