Procesbegeleider ondersteunt coalitie T@B-SGP-CU

Klaas van Eldik gaat de politieke partijen T@B, SGP en CU ondersteunen om te komen tot een coalitieakkoord. Van Eldik gaat de besprekingen begeleiden. Hij heeft meerdere functies gehad in het openbaar bestuur en kent de regio.

Procesbegeleider
Van Eldik was algemeen directeur (a.i.) bij de belastingsamenwerking SVHW. Wat de T@B betreft is een procesbegeleider niet perse nodig om de partijen te helpen bij de totstandkoming van een coalitieakkoord. Maar de T@B werkt constructief mee aan dit proces om te komen tot een akkoord.

Opdracht
De drie partijen hebben de procesbegeleider een opdracht meegegeven. Die luidt: “het begeleiden van het proces om te komen tot een coalitieakkoord op hoofdlijnen waarbij de inhoud wordt bepaald door de drie partijen. De onafhankelijke procesbegeleider fungeert als technisch voorzitter met als doel te komen tot een gedragen coalitieakkoord waarin ook is opgenomen de vormgeving van het proces om te komen tot een raadsprogramma/-agenda”.

Kennismaking en vervolg
“Wij hebben kennisgemaakt met de procesbegeleider. Dat was een prettig gesprek. Ook hebben we afzonderlijk gesproken met Van Eldik. We kijken nu uit naar de volgende stap en dat zijn de besprekingen om te komen tot een coalitieakkoord”, zegt T@B-fractievoorzitter Kor Nederveen.