Nieuws:

Ontwikkelingen rond bestuurlijke samenwerking

College adviseert samenwerking met Drechtsteden Het College van B&W adviseert de raad om samen te werken met de Drechtsteden. Dit door als zelfstandige gemeente samen te werken in de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden. Als de raad dit voorstel overneemt, kan de gemeente de service aan onze inwoners, nu en in de toekomst, zo optimaal mogelijk blijven

Continue Reading

Jaarrekening 2014

Donderdag 28 mei j.l. is in het debat en besluit de jaarrekening over 2014 behandeld. Dit was de eerste keer voor T@B als lid van het college. De jaarrekening vloeit voort uit de begroting die in 2013 is vastgesteld onder het oude college en vanuit beleid tot stand gekomen onder het oude(1e kwartaal) en nieuwe

Continue Reading

Dorpshuis Drijvershof blijft behouden

De functie van dorpshuis Drijvershof blijft behouden. Dat blijkt uit de verkoop van Drijvershof aan ondernemer Van den Hil die de dorpshuisactiviteiten in stand gaat houden. Dat betekent dat de huidige gebruikers onder dezelfde voorwaarden ruimten kunnen blijven huren. Gemeente tevreden met structurele oplossing Wethouder Benhard van Houwelingen: Met deze verkoop behouden we Dorpshuis Drijvershof

Continue Reading

T@B doet mee met VVN Verkeersquiz

Op dinsdag 18 maart 2015 werd de jaarlijkse VVN-Verkeersquiz gehouden. Ook dit jaar deed de T@B daar zoals gebruikelijk aan mee. Terwijl in voorgaande jaren de partij met twee teams deelnam, werd er dit jaar met maar liefst drie teams ingeschreven! Naast de drie T@B-teams waren er nog 16 deelnemende teams, waaronder een team van

Continue Reading

T@B is tegen zinloze verbouwingen

Donderdag 29 januari 2015 werd tijdens Het Debat door woordvoerder Kor Nederveen gesproken over huisvesting politiesteunpunt, sociaal team en uitvoering dienstverleningsconcept. Dit raadsvoorstel was een vervolg op een eerder gepresenteerde verbouwing van de publiekshal en balies waardoor taakintegratie, en dus een bezuiniging, kon worden bereikt. De T@B was toen tegen de voorgestelde verbouwing die zo’n

Continue Reading