Lidmaatschap

De T@B telt momenteel 120 leden en het ledenaantal wordt elk jaar groter. Omdat de T@B een lokale partij is krijgt de T@B geen subsidies van het rijk zoals landelijke partijen dat krijgen. Dankzij de leden en de contributies kan de partij functioneren zoals zij dat tot op heden doet. Daarom zijn we als partij trots met het grote en stijgende ledenaantal.

Uiteraard wordt er zorgvuldig en efficiënt omgegaan met de contributiegelden. De T@B gebruikt de contributiegelden om tijdens verkiezingsperioden campagne te voeren. Ook organiseert de T@B regelmatig informatieavonden voor haar leden, burgers, bedrijven en verenigingen en zorgt de T@B ervoor dat de leden goed op de hoogte blijven van de politieke ontwikkelingen door middel van nieuwsbrieven, mailings en persoonlijk contact met leden en inwoners. De T@B laat zich vaak zien op diverse evenementen in het dorp en is geregeld te vinden op de wekelijkse markten in zowel Beneden als Boven-Hardinxveld.

Uiteindelijk steunt u met een lidmaatschap een partij die een goed, solide, transparant en betrouwbaar beleid wilt voeren in de gemeente. Een partij die dichtbij de inwoners wilt staan door met u in gesprek te gaan en weten wat er leeft in de gemeente.

Lid worden:
U kunt lid worden door onderstaand formulier in te vullen. Uw gegevens zullen zorgvuldig behandeld worden door de ledenadministratie en u krijgt een bevestiging van uw lidmaatschap. De tarieven voor het lidmaatschap zijn als volgt:

Tarieven lidmaatschap:

Leeftijden 22 tot en met 59 jaar:
€ 40,- per eerste lid van het gezin.
Overige gezinsleden
betalen slechts 50%, dus € 20-, per persoon.

Leeftijden tot en met 21 jaar:
Het lidmaatschap voor leden tot en met 21 jaar bedraagt slechts € 12,50 per persoon.

Leeftijden vanaf 60 jaar:

Het lidmaatschap voor leden vanaf 60 jaar bedraagt €30,-, overige gezinsleden € 20-,

(Alle tarieven zijn per jaar)

Na het versturen van uw aanmelding gaat u er mee akkoord dat de T@B elk jaar rond de laatste week van januari de contributie automatisch van uw rekening afschrijft.

Uw naam (verplicht)

Uw adres en huisnummer (verplicht)

Uw postcode (verplicht)

Uw woonplaats (verplicht)

Uw geboortedatum (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Uw telefoonnummer(verplicht)

Uw IBAN nummer(verplicht)

Naam rekeninghouder (verplicht)

Machtiging voor automatische afschrijving (verplicht)
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de Transparante partij voor Algemeen Belang te Hardinxveld-Giessendam om van zijn c.q. haar onderstaande giro- c.q. bankrekening jaarlijks een bedrag af te schrijven wegens lidmaatschap van de vereniging.

Ja ik ga akkoord met de machtiging

captcha