Installatie T@B-burgerraadsleden

Op donderdag 12 april 2018 zijn de burgerraadsleden van de politieke partijen in Hardinxveld-Giessendam geïnstalleerd. Van de Transparante partij voor Algemeen Belang (T@B) zijn dat Henk van Tilborg en Kim Nederveen. Door het afleggen van de eed of belofte werden zij benoemd als burgerraadslid. Burgemeester Dirk Heijkoop verrichte deze handeling tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Burgerraadslid
Naast raadsleden mag iedere partij twee burgerraadsleden aanwijzen die mee mogen debatteren en de fracties mogen ondersteunen. Burgerraadsleden mogen alleen geen besluiten nemen, daarvoor is de gemeenteraad.

Kanjers
De T@B-fractie is trots op de twee kanjers van burgerraadsleden. “Henk en Kim zijn twee geweldige kandidaten. Henk heeft veel ervaring en is een gedreven persoon. Met Kim hebben we jong talent binnen de partij”, zegt T@B-fractievoorzitter Kor Nederveen. Henk van Tilborg is in het dagelijks leven werkzaam als senior teamleider bij een bedrijf dat actief is in payrolling. Henk heeft veel financiële kennis en politieke ervaring binnen de T@B. Kim Nederveen is 21 jaar, actief in de zorg en volgt een hbo-studie.