Mobirise
Mobirise

 

In Memoriam Kees Both

* 26 april 2020

T@B staakt alle activiteiten in verband met het Coronavirus
Voor meer informatie over het coronavirus;

www.hardinxveld-giessendam.nl

www.rivm.nl

www.zhzveilig.nl

Als gevolg van de maatregelen die de overheid heeft getroffen om het coronavirus te bestrijden hebben de fractie en het bestuur van úw lokale partij er voor gekozen om alle activiteiten tot nader order te staken. 

Zoals u van ons gewend bent, komen wij graag in contact met alle inwoners van ons fraaie dorp. Wij zijn dan ook regelmatig met onze caravan te vinden bij de markt in Beneden-Hardinxveld en de Hoogvliet in Boven-Hardinxveld. Ons geplande bezoek aan de Hoogvliet op zaterdag 21 maart 2020 gaat daarom niet door. Of onze nieuwe actie “T@B on Tour” doorgaat, die gepland staat op zaterdag 18 april 2020, is op dit moment nog niet duidelijk.

Ook intern zijn alle vergaderingen tot, in ieder geval, 6 april 2020 geannuleerd. Voor de volledigheid melden wij u dat de gemeenteraadsvergaderingen (De Ontmoeting, Het Debat en Het Besluit) ook zijn geannuleerd. 

Uiteraard vinden wij het jammer dat wij u niet kunnen ontmoeten, maar wij hebben begrip voor de situatie en het is in ieders belang dat het coronavirus zo snel mogelijk een halt wordt toegeroepen. 

Mocht u in de komende weken contact met ons willen hebben, dan vragen wij u telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen. Onze contactgegevens zijn te vinden op www.tabhg.nl onder het kopje “Fractie” of “Bestuur”. 


Met vriendelijke groet,

Fractie en Bestuur

Transparante partij voor Algemeen Belang

Transparante partij voor Algemeen BelangT@B staat voor Transparante partij voor Algemeen Belang. Een club enthousiaste en gedreven mensen die er, samen met u, voor wil waken dat Hardinxveld-Giessendam een leefbaar dorp blijft en waar nodig wordt verbeterd. De T@B is onafhankelijke en dus niet gebonden aan een landelijke politieke partij. Hierdoor hebben wij meer vrijheden in het maken van keuze's om daarmee de gemeenschap te dienen.

De T@B is dé lokale dorpspartij en de grootste in de gemeenteraad. Wij zijn niet links of rechts, maar echt een daadkrachtige, democratische dorpspartij. Een partij die geen politiek bedrijft, maar transparant samenwerkt om het beste voor ons dorp te bereiken. Wat willen wij graag voor u bereiken!

  • HET BESTE DORP OM IN TE WONEN EN TE WERKEN  - Inwoners uit de bijstand, plaatselijk opleiden en werken in de scheepsbouw en maakindustrie, bedrijven krijgen zeggenschap over eigen bedrijventerrein, terrassen in het winkelcentrum stimuleren, voorzieningen voor de jeugd, buitenbad open, ruimte voor sport en sporthallen van de verenigingen, investeren in duurzaamheid, niet méér vluchtelingen maar betere integratie, voldoende woningen, politie en brandweer op orde
  • GOEDE ZORG DICHTBIJ - Goede zorg en ondersteunen mantelzorgers, ouderen langer zelfstandig laten wonen, inzetten preventieve lokale zorg.
  • KLANTVRIENDELIJKE GEMEENTE - Zelfstandig dorp door goede regionale samenwerking, snellere en betere dienstverlening, flexibel omgaan met vergunningen, minder en makkelijkere regels, meer taken voor de inwoners dichterbij uitvoeren, gemeentehuis ook voor gebruik door lokale organisatie inzetten.
  • MOOI EN VERKEERSVEILIG DORP - Inzetten voor verbreding A15, oplossen verkeersproblemen Nieuweweg, aanpak oversteekplaats Weideveld, snelfietsroute langs A15, beter en meer onderhoud gemeentelijk groen en straten, veilige verkeersituaties Wieling/Peulenlaan/spoorwegovergangen.
  • GOED OMGAAN MET UW BELASTINGGELD - Uw belasting laag houden en schuld van de gemeente verminderen, 

Raadsleden

De Transparante partij voor Algemeen Belang zit momenteel met 4 raadsleden in de Gemeenteraad.

T@B

Dick Fijnekam

Fractievoorzitter, Sociaal Domein, Veiligheid en Facilitaire Zaken

dfijnekam@hetnet.nl
06-22696660

T@B

Henk van Tilborg

Financiën, Toerisme, Recreatie, Cultuur, Gemeen- schappelijke Regelingen 

henkvantilborg@gmail.com
06-22676576

T@B

Benhard van Houwelingen

Wonen, Ruimtelijke ordening, Economie en Omgevingswet

benhardvh@hotmail.com
06-13293887

T@B

Paul Hoogstraten

Sport, Verduurzaming, Milieu, Openbare werken en Maatschappelijke Agenda

p,hoogstraten@concepts.nl
06-46114624

Steunfractie

Onze gemeenteraadsleden worden ondersteund door de T@B steunfractie

Arjan Faro

Johan van Wijngaarden

Peulenstraat 151D
3371 AL H'veld-G'dam
06 83 38 44 28
jojean@hetnet.nl

Guus van den Bosch

Hoepmakerspad 22
3371 JB H'veld-G'dam
06 - 30 73 69 75
jerommeke86@gmail.com

  Henry van Helden

Parallelweg 167
3371 AC H'veld-G'dam
06 - 10 21 55 63
henryvanhelden@hotmail.com

LidmaatschapDe T@B telt momenteel 120 leden en het ledenaantal wordt elk jaar groter. Omdat de T@B een lokale partij is krijgt de T@B geen subsidies van het rijk zoals landelijke partijen dat krijgen. Dankzij de leden en de contributies kan de partij functioneren zoals zij dat tot op heden doet. Daarom zijn we als partij trots met het grote en stijgende ledenaantal.

Uiteraard wordt er zorgvuldig en efficiënt omgegaan met de contributiegelden. De T@B gebruikt de contributiegelden om tijdens verkiezingsperioden campagne te voeren. Ook organiseert de T@B regelmatig informatieavonden voor haar leden, burgers, bedrijven en verenigingen en zorgt de T@B ervoor dat de leden goed op de hoogte blijven van de politieke ontwikkelingen door middel van nieuwsbrieven, mailings en persoonlijk contact met leden en inwoners. De T@B laat zich vaak zien op diverse evenementen in het dorp en is geregeld te vinden op de wekelijkse markten in zowel Beneden als Boven-Hardinxveld.

Uiteindelijk steunt u met een lidmaatschap een partij die een goed, solide, transparant en betrouwbaar beleid wilt voeren in de gemeente. Een partij die dichtbij de inwoners wilt staan door met u in gesprek te gaan en weten wat er leeft in de gemeente.

Lid worden:
U kunt lid worden door onderstaand formulier in te vullen. Uw gegevens zullen zorgvuldig behandeld worden door de ledenadministratie en u krijgt een bevestiging van uw lidmaatschap. De tarieven voor het lidmaatschap zijn als volgt:

Contributie

Vanaf 22 jaar

€ 40,50

per eerste lid van het gezin.
Overige gezinsleden
 betalen € 20,50 per persoon.

Tot en met 21 jaar

€ 13,-

Het lidmaatschap voor leden tot en met 21 jaar bedraagt slechts € 13,- per persoon.

"Mijn drijfveer is problemen oplossen en onderdeel te zijn van een kanteling: niet meer vanuit het gemeentehuis beleid maken, maar luisteren naar de mensen en vragen wat zíj willen. Kunnen we het voor iedereen goed doen? Het antwoord is 'helaas' nee. Maar je moet die ‘nee’ wel goed kunnen uitleggen. Dat kan alleen maar als je dicht bij jezelf blijft staan."

Trudy Baggerman

Wethouder Sociaal domein, Wonen en ruimtelijke ordening, Gemeentelijk vastgoed, 
Drechtstedenbestuur en 1e loco-burgemeester

Algemeen Bestuur

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor kandidatencommissies, verkiezingsprogrammacommissies,
verkiezingscampagnes, de partijfinanciën en het partijbureau.
Bij de T@B is de fractie verantwoordelijk voor de dagelijkse politieke koers van de partij.

vacature Voorzitter

interesse?


Mail naar ons secretariaat

Henry
van Helden

Lid

06 - 10 21 55 63
henryvanhelden
@hotmail.com

Wil
Dubbeldam

Penningmeester

06 - 11 42 06 38
penningmeester
@tabhg.nl

Sonja
de Boon

Secretaris

06 - 21 68 23 74
secretariaat
@tabhg.nl

Johan van Wijngaarden

(Plv Lid)

06 - 83 38 44 28
jojean@hetnet.nl

Inschrijfformulier

Inschrijfformulier Transparante partij voor Algemeen Belang.


Machtiging voor automatische afschrijving.

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de Transparante partij voor Algemeen Belang te Hardinxveld-Giessendam om van zijn c.q. haar onderstaande bankrekening jaarlijks een bedrag af te schrijven wegens lidmaatschap van de vereniging.

Nieuws & Events

Mobirise

Het afvalbrengstation gaat weer open!
HARDINXVELD-GIESSENDAM –  Het college en Waardlanden hebben echt zeer snel actie ondernomen en ons vandaag laten weten, dat het afvalbrengstation per as dinsdag 28 april weer open zal zijn met aangepaste dagen.

Reactie gemeente op de belastingverhoging!
HARDINXVELD-GIESSENDAM – Hieronder kunt u de reactie van de gemeente hardinxveld-Giessendam op de vragen van de T@B over de belastingverhoging lezen.

Mobirise
Mobirise

Verduurzamen, maar wel met een breed draagvlak! 
HARDINXVELD-GIESSENDAM – Het is een discussie die je overal wel hoort, maar wat vinden wij als lokale partij?
Lees hierbij ons standpunt.

Voorrang eigen inwoners bij huurwoning 
HARDINXVELD-GIESSENDAM – De Transparante partij voor Algemeen Belang (T@B) wil dat inwoners van Hardinxveld-Giessendam voorrang krijgen bij het toewijzen van een sociale huurwoning in het dorp

Mobirise
Mobirise

T@B stuurt ProRail brandbrief over onveilige spoorwegovergang 
De Transparante partij voor Algemeen Belang (T@B) maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid bij spoorwegovergang Giessenzoom in Hardinxveld-Giessendam. De T@B heeft een brandbrief gestuurd aan ProRail.

Gaan onze inwoners bijna 10% meer
belastingen betalen!
HARDINXVELD-GIESSENDAM – Dinsdag 28 januari 2020 werd in het Algemeen Dagblad vermeld dat de inwoners van de gemeente Hardinxveld-Giessendam bijna 10% meer belastingen gaan betalen.

Mobirise
Mobirise

Qbuzz laat mensen betalen voor fiets.
HARDINXVELD-GIESSENDAM – In het AD De Dordtenaar van vrijdag 31 januari 2020 wordt geschreven dat Qbuzz mensen wil laten betalen als ze in de spits in de trein, fietsen mee willen nemen.

Renovatie Peulenpark van start!
HARDINXVELD-GIESSENDAM – Maandag 16 december is door de wethouder en alle betrokkenen de 1e boom geplant tussen het Facility point en het Peulenpark. 

Mobirise
Mobirise

Wel of geen tunnel?
HARDINXVELD-GIESSENDAM – De gemeenteraad heeft in november 2019 een besluit genomen over de verdere invulling van ‘t Oog. 

Bijdrage van de T@B op de Begroting 2020-2023 
HARDINXVELD-GIESSENDAM – Op donderdag 7 november 2019 heeft Henk van Tilborg, raadslid namens de T@B een bijdrage geleverd aan het begrotingsdebat 2020 -2023

Mobirise
Mobirise

T@B reactie op de najaarsnota 2019
HARDINXVELD-GIESSENDAM – Op donderdag 31 oktober 2019 heeft Henk van Tilborg, raadslid namens de T@B het onderstaande betoog als reactie op de behandeling van de najaarsntoa 2019 ingebracht.

Bijdrage van Dick Fijnekam tijdens debat HG van 19 september 2019
HARDINXVELD-GIESSENDAM – Niet zo lang geleden sprak Jan Terlouw ons toe bij het programma De Wereld Draait door. Het bekende touwtje uit de brievenbus. De tijd dat bij mijn opa en oma de achterdeur altijd open stond en iedereen gewoon via de achterdeur naar binnen kwam lijkt al weer even geleden.

Mobirise
Mobirise

T@B reactie op de jaarrekening 2018
HARDINXVELD-GIESSENDAM – Op donderdag 27 juni 2019 heeft Henk van Tilborg, raadslid namens de T@B het onderstaande betoog als reactie op de behandeling van de jaarrekening 2018 ingebracht.

T@B polst op Zomerbraderie mening over afvalbrengstation 
HARDINXVELD-GIESSENDAM – Op zaterdag 15 juni 2019 polste de Transparante partij voor Algemeen Belang (T@B) de mening van inwoners over de nieuwe regels op het afvalbrengstation. De lokale partij stond met een, van hout gemaakte, bus en aanhanger op de Zomerbraderie in de Peulenstraat.

Mobirise
Mobirise

Algemene beschouwingen Perspectiefnota 2020-2023
HARDINXVELD-GIESSENDAM –  “Ons dorp door een andere bril bekeken”.
Voorzitter, de vakanties staan voor de deur en we kabbelen richting het zomerreces. Vanavond bespreken we de perspectiefnota en blikken we vooruit. Voor alles is een eerste keer zo ook voor mij als kersverse fractievoorzitter van de T@B. Laten we het houden op gezonde spanning.


Activiteitencommissie


De Activiteiten Commissie van de T@B is een informeel orgaan dat achter de schermen actief is. De Activiteiten Commissie heeft geen politieke rol. De Activiteiten Commissie ondersteunt de wethouders, fractieleden en bestuursleden van de T@B. Deze ondersteuning is hard nodig, zodat eerder genoemde mensen zich bezig kunnen houden met besturen. Zij kunnen er dan 100% voor ú zijn.
Een kleine greep uit de werkzaamheden van de Activiteiten Commissie: zij zorgt ervoor dat de T@B-caravan op het juiste tijdstip op de juiste bestemming staat. Zij zorgt verder voor de organisatie van de ledenvergadering, de Sinterklaasmarkt en de Moonlightshopping.
Kortom, waar u de T@B ook tegenkomt, de Activiteiten Commissie heeft op de achtergrond een belangrijke rol gespeeld.
De Activiteiten Commissie bestaat uit een 3-koppig creatief brein:
Ellen Both, Kees Both en Jan van Wingerden
Lijkt het u leuk om onze Activiteiten Commissie te versterken, neemt u dan contact op met Sonja de Boon secretariaat@tabhg.nl.

Mobirise
Adres

Rivierdijk 97
3372 BJ Hardinxveld-Giessendam

Contacten

secretariaat@tabhg.nl       Telefoon 06 - 21 68 23 74